środa
20 Luty 2013
Aktualności

Aktualności 20.02.2012

Na stronach Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia dotyczący zmian na liście leków refundowanych oraz w zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii, który wejdzie w życie z dniem 1 marca 2013 r.:
„refundacją objęty zostanie lek zawierający bewacyzumab (2 kody EAN) w ramach nowego programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika”. Celem programu jest wydłużenie przeżycia chorych na raka jajnika, jajowodu i pierwotnego raka otrzewnej w stadium zaawansowania III i IV wg FIGO oraz wydłużenie czasu do progresji choroby. Bewacyzumab będzie podawany od pierwszego cyklu chemioterapii lub od drugiego cyklu w przypadku kiedy chemioterapia zostanie rozpoczęta przed upływem 28 dni od poważnego zabiegu operacyjnego.”
Szczegóły dostępne na: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=031552