poniedziałek
24 Wrzesień 2012
Aktualności

Aktualności 24.09.2012

21 września w Katowicach odbyło się spotkanie Polskiej Grupy ds. Raka Jajnika PTGO. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 członków PTGO z całej Polski. W czasie spotkania omówiono leczenie raka jajnika w Polsce na przykładzie reprezentowanych ośrodków.
Uczestnicy wspólnie uznali, że konieczna jest zebranie danych, z możliwie największej liczby ośrodków w Polsce, które przedstawią faktyczny stan leczenia raka jajnika w naszym kraju. W tym celu powstanie ankieta zbierająca powyższe dane. Ankieta dostępna będzie na stronie Towarzystwa oraz zostanie rozesłana do specjalistów w dziedzinie ginekologii onkologicznej w całym kraju.