poniedziałek
29 Grudzień 2014
Aktualności

Aktualności 29.12.2014

29 grudnia odbyło się 46 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie w sprawie :

ESMYA (uliprystal acetate), we wskazaniu: leczenie przedoperacyjne umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy występujących u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym do 40 roku życia.

Rada Przejrzystości uważa za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Esmya (uliprystal acetate), tab. 5 mg; 28 tabl.; kod EAN 5909990958436, we wskazaniu: leczenie przedoperacyjne umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy występujących u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym do 40 roku życia, z ograniczeniem stosowania do 3-ch miesięcy, w ramach odrębnej grupy limitowej i wydawanie go pacjentom za odpłatnością ryczałtową. Wobec niepewności analizy ekonomicznej, Rada Przejrzystości uważa za konieczne obniżenie kosztów terapii, na przykład poprzez wprowadzenie instrumentu dzielenia ryzyka.

Prezes Agencji przychyla się do stanowiska Rady Przejrzystości