Aktualności

21.09.2012

Aktualności 21.09.2012

20 września w Katowicach odbyło się spotkanie Zarządu Głównego PTGO. W czasie spotkania omówiono miedzy innymi: kwestię finansów Towarzystwa, podjęto decyzję o przeprowadzeniu audytu finansów i zmianie biura rachunkowego II sympozjum polsko –Izraelskie – spotkanie zaplanowano 10-14.04.2013 w Jerozolimie organizację konferencji PTGO w Białowieży – maj 2013 działania na stronie internetowej Towarzystwa wydanie książki „Zarys […]

23.04.2012

Aktualności 23.10.2012

20 kwietnia 2012 w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego PTGO. Uchwałą zarządu zwiększono składkę członkowską do 150 PLN.

14.02.2012

Aktualności 14.02.2012

Dzisiaj w Warszawie odbyło się organizacyjne spotkanie Polskiej Grupy ds. Raka Jajnika. W czasie spotkania sprecyzowano cele dla nowo powstałej Grupy oraz określono działania jakie Grupa powinna podjąć w najbliższym czasie.