Polska Grupa ds. Raka Jajnika

Przewodniczący sekcji: PGDRJ_logo_RGB

Dr hab. n. med. Radosław Mądry

Członkowie sekcji:

Prof. dr hab. med. Janina Markowska

Prof. dr hab. med. Paweł Basta

Dr hab.med. Lubomir Bodnar

Dr hab. med. Jacek Sznurkowski

Dr hab.med. Paweł Knapp

Dr n. med. Agnieszka Timorek

Dr Marcin Misiek

Dr Jan Bahyrycz

Projekty Sekcji:

PROTOKÓŁ LECZENIA OPERACYJNEGO RAKA JAJNIKA

REKOMENDACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA JAJNIKA Wersja 1.2015

Jeżeli są Państwo zainteresowani przystąpieniem do sekcji prosimy o kontakt na adres: sekretariat@ptgo.pl