środa
7 Wrzesień 2016
Aktualności

Dostępność leku Lynparza (olaparyb) – komunikat

Lek Lynparza (olaparyb) – stosowany w leczeniu zaawansowanego raka jajnika z mutacją w genach BRCA1 i/lub BRCA2, został umieszczony w wykazie leków refundowanych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia ws. wykazu leków refundowanych, obowiązującym od 1 września 2016 r (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 79).
Lek Lynparza (olaparyb) będzie dostępny w ramach nowego programu lekowego B.80 (w załączniku) po jego zakontraktowaniu w poszczególnych ośrodkach przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). W ramach programu lekowego będą mogły być leczone zarówno nowe pacjentki spełniające kryteria włączenia, jak i te, które dotychczas stosowały lek, korzystając z innych źródeł finansowania.

Już od 1 września, tj. jeszcze przed zakończeniem procesu kontraktowania programu lekowego, jest możliwość zakupu leku bezpośrednio od firmy AstraZeneca.

W przypadku zainteresowania tematem w załączeniu przesyłamy listę osób dedykowanych do kontaktu ze strony firmy AstraZeneca ze szpitalami w poszczególnych województwach.

WIĘCEJ INFORMACJI