Prezydium Zarządu Głównego

Prezes

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM
Ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa
e-mail: saw55@wp.pl

Viceprezes

Dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
e-mail: anitagl@poczta.onet.pl

Viceprezes

Dr hab. n. med. Paweł Basta
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Kliniczny Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków
e-mail: pawel.basta@uj.edu.pl

Sekretarz

Dr n. med. Aleksandra Zielińska
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Zespół Oddziałów Ginekologii i Położnictwa
Ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa
e-mail: ola@adelogic.pl

Skarbnik

Dr hab. n. med. Rafał Tarkowski
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
I Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
ul. Staszica 16
20-081 Lublin
e- mail: rafaltar@yahoo.com