AKTUALNOŚCI

Apel Polskiej Unii Onkologii do Dyrektorów wszystkich ośrodków onkologicznych i hematoonkologicznych w Polsce.

16 stycznia 2019

Warszawa, 3 stycznia 2019r.

APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGII_
do Dyrektorów
wszystkich ośrodków onkologicznych i hematoonkologicznych
w Polsce.

W związku ze zbliżającym się światowym dniem walki z rakiem, pragnę tradycyjnym zwyczajem w imieniu zarządu i rady naukowej polskiej unii onkologii zaprosić państwa do wspólnej organizacji obchodów tego ważnego wydarzenia w sobotę 2 lutego 2019r. Większość ośrodków onkologicznych w Polsce zwyczajowo w pierwszą sobotę lutego pod patronatem PUO organizuje Kampanię Dnia Drzwi Otwartych. Proponujemy, aby program podobnie jak w latach ubiegłych obejmował:
• rozpowszechnianie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i innych materiałów edukacyjnych propagujących postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną, przy udziale lekarzy rodzinnych, stowarzyszeń i fundacji pacjenckich oraz studentów Uniwersytetów Medycznych,
• wykonywanie badań przesiewowych i innych służących wczesnemu wykrywaniu nowotworów
• udzielanie prostych porad onkologicznych,
• zwiedzanie oddziałów i zakładów diagnostyczno-leczniczych,
• prowadzenie wykładów i pogadanek na tematy profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania.

Zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą o następujące informacje:
• czy Państwa Ośrodek przystąpi do wspólnej Kampanii PUO „Dnia Drzwi Otwartych” w sobotę 2 lutego 2019r? (jeśli tak to prosimy o przesłanie: programu „Dnia Drzwi Otwartych”, dokładnych danych Ośrodka i miejsca przeprowadzanej Kampanii, imienia i nazwiska oraz telefonu komórkowego i adresu e-mailowego osoby odpowiedzialnej za organizację Kampanii
• jeśli preferujecie Państwo inną formę obchodów ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z RAKIEM prosimy o podanie nam informacji na ten temat.
Wszystkie powyższe dane posłużą do wydania komunikatu informacyjnego PUO z przeznaczeniem do rozpowszechnienia w mediach ogólnopolskich i na stronie internetowej: www.puo.pl . Informacje na temat Kampanii można będzie również uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię PUO od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00 – 19.00 pod nr 800-494 -493 (dyżurują lekarze onkolodzy eksperci PUO).
Odpowiedzi prosimy przesyłać do Sekretariatu PUO najpóźniej do piątku 22 stycznia 2019 r., na adres e-mailowy:janusz.meder@coi.pl. Bardzo liczymy na Państwa, jak zwykle niezawodną, współpracę w dążeniu do podwyższenia wiedzy w społeczeństwie na temat chorób nowotworowych i w propagowaniu zachowań sprzyjających troszczeniu się o własne zdrowie, zachowywaniu czujności onkologicznej i uczestniczeniu w bezpłatnych, profilaktycznych badaniach przesiewowych. Prosimy Państwa również o wcześniejsze nagłośnienie Kampanii z wykorzystaniem logo PUO (prześlemy jeśli Państwo jeszcze nie używali w poprzednich latach) w Państwa ośrodkach, w mediach lokalnych oraz współdziałanie z ośrodkami wykonującymi badania skryningowe, lokalnymi Oddziałami NFZ, władzami samorządowymi, lekarzami Rodzinnymi, Uczelniami Medycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami pacjentów. Proponujemy także, aby przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem był APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.
Przed całym światem stoją obecnie wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku. W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych. Na realizację powyższych celów w tym na szeroko pojętą prewencję i profilaktykę nowotworową niezbędne jest zagwarantowanie przez Państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce.
W naszym kraju pomimo poprawy wyników leczenia w okresie ostatnich 15-20 lat ( z 30% do 45% przeżyć wieloletnich) nadal średnie wskaźniki przeżycia są niższe o 10-15 punktów procentowych od uzyskiwanych w większości krajów Unii Europejskiej !
Z wielką nadzieją oczekujemy na efektywną realizację obecnej edycji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2016-2024, ale jednocześnie przypominamy, że stanowi on jedynie część całościowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce (Cancer Plan) przygotowanej w 2015 r. przez środowisko onkologów i przekazanej do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Z uznaniem przyjmujemy wszelkie pozytywne dotychczasowe działania Ministerstwa Zdrowia i Dyrektora Centrum-Onkologii-Instytutu wraz z Krajową Radą Onkologii zmierzające do poprawy systemu organizacyjnego szeroko pojętej wysokojakościowej kompleksowej opieki onkologicznej i powszechnego dostępu do niej.
Obecnie rozpoczęto pilotaż zasad funkcjonowania i finansowania Krajowej Sieci Onkologicznej z zamiarem wdrożenia takiej strategii na terenie całego kraju we wszystkich – spełniających określone kryteria merytoryczne i jakościowe – regionalnych Centrach Onkologii i w Uniwersytetach Medycznych ściśle współpracujących z ośrodkami satelitarnymi niższych stopni referencyjności. Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, mając w pamięci wygłoszone przed rokiem expose Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, który zadeklarował gotowość dokonania dzieła naprawy systemu służby zdrowia postrzegając je jako najważniejsze zadanie dla Rządu RP oraz potraktowanie onkologii priorytetowo –z wielką nadzieją oczekujemy wraz z naszymi pacjentami na PILNE WDROŻENIE CAŁOŚCIOWO – PONAD PODZIAŁAMI I PONAD RESORTOWO – WIELOLETNIEGO STRATEGICZNEGO PROGRAMU WALKI Z RAKIEM W POLSCE I ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO FINANSOWANIA JEGO REALIZACJI CO BĘDZIE ZAGWARANTOWANE USTAWĄ SEJMOWĄ.
Adresatami Apelu PUO są najważniejsi decydenci naszego kraju: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier Rządu oraz Minister Zdrowia.
W oczekiwaniu na Państwa pozytywną odpowiedź czynnego uczestniczenia w tegorocznej Kampanii i wspierania przez całe społeczeństwo działań statutowych Zarządu i Rady Naukowej PUO z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem.

Z wyrazami szacunku i uznania
Dr n. med. Janusz Meder
Prezes Polskiej Unii Onkologii

Kontakt

Sekretariat PTGO

MedicalArt Group Sp. z o.o.

ul. Promyka 13

01-604 Warszawa

tel/fax: +48 538 496 859

e-mail: sekretariat@ptgo.pl

NIP: 9512110908, KRS: 0000190051

Nr konta: 71 1240 1125 1111 0010 0227 0408

Ta strona używa plików cookie do poprawnego działania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na te zasady.

Zobacz politykę prywatności