Archiwum

Szanowni Państwo

W dniu 24 października 2014 roku o godz. 17.40

w ICE Kraków (International Conferencing and Entertainment) odbyło się spotkanie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
W trakcie spotkania odbyły się wybory nowych władz Towarzystwa:

I. Wybory Prezesa Elekta PTGO.

Kandydaci na Prezesa Elekta:

Prof. dr hab. med. Kazimierz Karolewski – kandydat Zarządu
Prof. dr hab. med. Jan Kotarski
Prof. dr hab. med. Beata Śpiewankiewicz

Oddano łącznie 116 głosów w tym 112 ważnych. Większością głosów, Prezesem Elektem został wybrany Prof. dr hab. med. Jan Kotarski

II. Wybory Zarządu Głównego PTGO w kadencji 2014-2017:

W wyborach do Zarządu Głównego PTGO wzięli udział:

Prof. dr hab. med. Jan Kotarski
Prof. dr hab. med. Janina Markowska
Dr med. Marcin Jędryka
Dr hab. med. Jacek Sznurkowski
Prof. dr hab. med. Kazimierz Karolewski
Prof. dr hab. med. Bieńkiewicz Andrzej
Dr hab. med. Robert Jach
Prof. dr hab. med. Stefan Sajdak
Prof. dr hab. med. Mariusz Bidziński
Lek. med. Łukasz Szczudlik
Prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
Dr hab. med. Paweł Blecharz
Dr hab. med. Radosław Mądry
Prof. dr hab. med. Andrzej Roszak
Dr med. Rafał Tarkowski
Prof. dr hab. med. Artur Czekierdowski
Dr hab. med. Lubomir Bodnar
Prof. dr hab. med. Andrzej Witek
Dr hab. med. Paweł Knapp
Prof. dr hab. med. Wiesława Bednarek
Prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs
Dr Anita Chudecka-Głaz
Prof. dr hab. med. Bogdan Michalski
Dr hab. med. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz
Dr Marcin Misiek
Prof. dr hab. med. Anita Olejek
Dr hab. med. Dariusz Wydra
Prof. dr hab. med. Włodzimierz Sawicki
Prof. dr hab. med. Marian Gryboś
Prof. dr hab. med. Andrzej Skręt
Prof. dr hab. med. Grzegorz Panek

W wyniku głosowania tajnego wybrano 14 członków Zarządu Głównego PTGO:

Prof. dr hab. med. Jan Kotarski
Prof. dr hab. med. Janina Markowska
Dr hab. med. Radosław Mądry
Dr hab. med. Robert Jach
Dr hab. med. Jacek Sznurkowski
Prof. dr hab. med. Mariusz Bidziński
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs
Prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek
Dr hab. med. Paweł Knapp
Dr hab. med. Paweł Blecharz
Prof. dr hab. med. Andrzej Bieńkiewicz
Dr Marcin Misiek
Dr hab. med. Lubomir Bodnar
Prof. dr hab. med. Włodzimierz Sawicki

III. W wyniku głosowania jawnego wybrano komisję rewizyjną w składzie:

Dr med. Zbigniew Siewierski
Dr med. Jarosław Strzelczyk
Lek. med. Wojciech Kolawa
Dr med. Mirosław Dudziak

IV. W wyniku głosowania jawnego wybrano Sąd Koleżeński w składzie:

Lek. med. Marek Murawski
Lek. med. Bartłomiej Galarowicz
Lek. med. Mariusz Brych
Dr med. Grzegorz Szewczyk
Dr med. Agata Cymbaluk – Płoska
Prof. dr hab. med. Jacek Suzin

Gratulujemy nowo wybranym Władzom Towarzystwa.

—————————————————————————————————————————————————————————-