Czasopisma

Current Gynecologic Oncology

Czasopismo ukazuje się od końca 2003 roku regularnie co trzy miesiące. Jest ono skierowane do lekarzy ginekologów, onkologów oraz endokrynologów. W Ginekologii Onkologicznej publikowane są prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, informacje o planowanych zjazdach naukowych, sprawozdania ze zjazdów i konferencji, skróty doniesień z czasopism światowych, jak również recenzje internetowych zasobów specjalistycznych i książek.
Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
W skład Rady Naukowej wchodzą uznane autorytety zarówno z Polski jak i z zagranicy.
http://www.ginekologia.pl/gazeta/

   

Ginekologia Polska

Czasopismo ukazuje się od 2002 roku w formie miesięcznika. Drukuje prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe, doniesienia naukowe, listy do redakcji. Skierowana jest do lekarzy ginekologów i onkologów. Artykuły ukierunkowane są na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób żeńskiego układu płciowego oraz tematy z nim związane.
Redaktor naczelny: prof.dr hab. n.med. Marek Spaczyński
http://ginekolpol.com/
 

   

Gynecological Oncology

Międzynarodowe czasopismo (kwartalnik) publikujące artykuły dotyczące pracy klinicznej i badawczej, dotyczące nowotworów kobiecego układu rozrodczego. Poruszane zagadnienia: biologia komórkowa i molekularna, chemioterapia, cytologia, endokrynologia, epidemiologia, genetyka, chirurgia ginekologiczna, immunologia, patologia, radioterapia
Redaktor naczelny Beth Y. Karlan
http://www.journals.elsevier.com/gynecologic-oncology/
 

   

European Journal Of Gynecological Oncology

Czasopismo powstało w 1980 roku. Publikowane są prace badawcze, recenzje oryginalnych prac i książek, opisy przypadków, streszczenia raportów z zakresu nowotworów kobiecych.
Redaktorzy naczelni
A. Onnis Montréal (CND)
P. Bösze Budapeszt (Węgry)
http://www.irog.net/

   

International Journal Of Gynecological Cancer (Cancer)

Dwumiesięcznik wydawany przez towarzystwo ESCO (European Society of Gynaecological Oncology – Europejskie Towarzystwo Onkologii Ginekologicznej). Zawiera recenzowane prace związane z nowotworami złośliwymi układu płciowego, dotyczące badań eksperymentalnych, chemioterapii, radioterapii, technik diagnostycznych, epidemiologii stanów patologicznych oraz chirurgii.
Redaktor naczelny: Uziel Beller, Izrael
http://www.igcs.org/journal/accessIJGC.html

   

New England Journal of Medicine (NEJM)

Renomowane czasopismo o wysokim impac factor. Jest najstarszym nieprzerwanie wydawanym pismem medycznym na świecie, zostało założone w 1812 roku. Porusza zagadnienia ze wszystkich dziedzin medycyny.
Redaktor naczelny: Jeffrey M. Drazen
http://www.nejm.org/