Formularz rejestracyjny

Pola oznaczone znakiem gwiazdki (*) są wymagane. Prosimy o uważne wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Dane personalne


Nazwa i adres miejsca pracy


Adres do korespondencji


Informacje zawodowe


Rekomendacja - osoba rekomendująca Panią/Pana na członka PTGO


 Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu rejestracji, w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Medical Art Group sp. z o.o. Wszystkie podane w trakcie rejestracji dane są przechowywane zgodnie z określonymi w ustawie zasadami bezpieczeństwa. W celu zapewnienia ochrony danych zostały zastosowane wszelkie dostępne techniczne oraz organizacyjne zabezpieczenia. Administrator oświadcza, że nie udostępnia bezpłatnie ani za opłatą danych uczestników bez uzyskania ich pisemnej zgody.