Korzyści z członkostwa w PTGO

Członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej może zostać każda osoba (lekarze specjaliści, lekarze w trakcie specjalizacji, pielęgniarki) zainteresowana zawodowo ginekologią onkologiczną. Członkostwo PTGO pozwala na formalne stanie się częścią społeczności specjalistów w dziedzinie ginekologii onkologicznej, którzy dzielą się informacjami, wiedzą i pomysłami dotyczącymi zdrowia kobiety. Członkostwo wiąże się z szeregiem przywilejów:

 • Zniżka na prenumeratę czasopisma Ginekologia Onkologiczna
 • Dostęp do czasopisma Ginekologia Onkologiczna w trybie on-line
 • Niższa opłata rejestracyjna podczas konferencji organizowanych przez PTGO
 • Dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych na stronie www.ptgo.pl przeznaczonych tylko dla członków PTGO
 • Dostęp on-line do relacji (webcast) z wydarzeń organizowanych przez PTGO
 • Darmowy Informator PTGO (newsletter) pozwalający Ci być na bieżąco z informacjami zamieszczanymi na stronie www.ptgo.pl (wydarzenia, doniesienia naukowe, wytyczne, przypadki kliniczne z omówieniem)
 • Prawo do ubiegania się o stypendia fundowane przez PTGO
 • Prawo do uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Walnego PTGO, wyborach Prezesa i Zarządu PTGO, jak i do kandydowania na te stanowiska
 • Zdobyciem punktów edukacyjnych (maksymalnie 5)
 • Certyfikat członkostwa (na życzenie)
 • Pomoc merytoryczna