Kursy i szkolenia

W imieniu  Dyrekcji Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu onkologii dla środowiska medycznego realizowanych w ramach Projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno – epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki” współfinansowanego ze środków MF EOG2009-2014  i NMF 2009 – 2014 oraz Ministerstwa Zdrowia.

Głównym założeniem projektu jest poprawa jakości świadczeń zdrowotnych związanych   z leczeniem onkologicznym na terenie województwa wielkopolskiego z oddziaływaniem na województwa ościenne.  . Zakres merytoryczny 10 edycji szkolenia: ‘Wykorzystanie badań genetycznych predyspozycji do nowotworów złośliwych w codziennej praktyce lekarskiej’ skierowanego dla lekarzy rodzinnych oraz specjalistów z zakresu ginekologii i onkologii, przygotowany został pod kierownictwem Viceprezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej Dr hab. n. med. Radosława Mądrego.  Uczestnicy szkoleń otrzymają punkty edukacyjne(1 pkt.za uczestnictwo w 1 h szkolenia/konferencji).

W załączeniu  harmonogram szkoleń:

Załącznik: Harmonogram wszystkich szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu ‘Wielkopolska Onkologia’

Szczegóły dostępne na stronie : www.wielkopolskaonkologia.pl

 


Dr hab. n. med. Lubomir Bodnar oraz Prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
z Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji naukowej:

„Rak jajnika: nowe wyzwania diagnostyczno–terapeutyczne”

która odbędzie się w dniach 15-16 maja 2015 r., w Hotelu Radisson Blu, w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24

Program Konferencji obejmuje następujące sesje:

Piątek 15.05.2015 r.

 • Sesja I: Jak postawić poprawne rozpoznanie patologiczne raka jajnika?
 • Sesja II: Obrazowanie raka jajnika a terapia ukierunkowana molekularnie.
 • Sesja III: Operować, a może leczenie systemowe?

Sobota 16.05.2015 r.

 • Sesja IV: Leczenie trudnych sytuacji klinicznych w raku jajnika – szukanie nowych możliwości.
 • Sesja V: Standardy leczenia raka jajnika.

Przewidziana jest sesja posterowa, zgłoszenie tytułu posteru prosimy przesłać mailem (biuro@fodik.org) do dnia 31.03.2015 r.

Szczegółowy Program Konferencji zostanie podany w Komunikacie Nr 2.
Wszystkie aktualne informacje nt. Konferencji dostępne są na stronie internetowej: www.konferencja-rakjajnika.pl

Informacje o opłatach:

Opłata za udział w Konferencji wynosi:

Opłata do 31.03.2015 – 400 zł
Opłata do 30.04.2015 – 490 zł

Opłata nie obejmuje zakwaterowania w hotelu oraz śniadań. W Hotelu Radisson Blu w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24, dla uczestników są zarezerwowane pokoje w cenach promocyjnych (pokój jednoosobowy: 302,40 zł; pokój dwuosobowy: 324 zł).

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • Materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa w Spotkaniu
 • udział w sesjach naukowych
 • wstęp na wystawę firm farmaceutycznych i medycznych
 • posiłki oraz poczęstunek podczas przerw w obradach
 • udział w spotkaniu towarzyskim

Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy:
Citi Handlowy S.A. I oddział w Warszawie;
nr konta: 86 1030 1654 0000 0000 0357 1000 z dopiskiem: „Rak jajnika”
Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej; ul. Mokotowska 4/6; 00-641 Warszawa

Rejestracja uczestników następuje po wypełnieniu Formularza Zgłoszenia on-line dostępnego na stronie internetowej Konferencji: www.konferencja-rakjajnika.pl oraz po dokonaniu wpłaty za udział.

Termin rejestracji upływa z dniem 30.04.2015 r.

Rezygnację z udziału w Konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (e-mail: biuro@fodik.org) do 05.05.2015 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Komitet Naukowy Konferencji:

 • dr hab. n. med. Lubomi Bodnar – Przewodniczący
 • prof. dr. hab. n. med. Cezary Szczylik
 • dr hab. n. med. Paweł Knapp
 • dr hab. n. med. Radosław Mądry
 • dr hab. n. med. Gabriel Wcisło

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • dr inż. Elżbieta Bernatowicz
 • dr n. rol. Katarzyna Kamińska
 • mgr Aleksandra Klemba,
 • mgr Agata Kiełkiewicz
 • dr hab. n. med. Gabriel Wcisło
 • dr n. med. Agnieszka Gąsowska – Bodnar
 • lek. Łukasz Milewski

Kontakt do Organizatora:

Elżbieta Bernatowicz, kom. 601-367-981; e-mail: biuro@fodik.org
Informacje o Konferencji na stronie internetowej: www.konferencja-rakjajnika.pl