Raporty i analizy

I. Raport na temat uczestnictwa w badanich cytologicznych

 1. Zobacz raport

Opracowane dane przedstawiają bieżące objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy w latach 2011-2014.

II. Raporty na temat zachorowalności w Polsce według Krajowego Rejestru Nowotworu

 1. Zobacz raport

Opracowane dane przedstawiają współczynniki dla zachorowań oraz liczbę zachorowań z rozpoznaniem z danego roku w latach 2005-2011.

III. Raporty na temat liczby leczonych w Rejestrze Leczenia Chorób Narodowego Funduszu Zdrowia

a) Liczba nowych potwierdzonych przypadków leczonych w Polsce w latach 2005-2014 według Narodowego Funduszu Zdrowia

 1. Zobacz raport

Opracowane dane przedstawiają współczynniki przeliczone na 100 tysięcy populacji oraz liczbę nowych potwierdzonych przypadków leczonych z rozpoznaniem z danego roku.

b) Liczba potwierdzonych przypadków leczonych w Polsce w latach 2005-2014 według Narodowego Funduszu Zdrowia

 1. Zobacz raport

Opracowane dane przedstawiają współczynniki przeliczone na 100 tysięcy populacji oraz liczbę potwierdzonych przypadków leczonych z rozpoznaniem z danego roku.

IV. Raport na temat postępowania klinicznego w leczeniu raka szyjki macicy

 1. Zobacz raport

W opracowaniu zaprezentowano liczbę poszczególnych rodzajów terapii oraz udział każdej z kombinacji w leczeniu nowych potwierdzonych przypadków raka szyjki macicy w latach 2005-2014.
Raport został przygotowany na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia.

V. Raport na temat wydatków poniesionych na leczenie raka szyjki macicy

 1. Zobacz raport

Raport przedstawia koszty bezpośrednie związane z leczeniem raka szyjki w latach 2005-2014. Zużycie zasobów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia zostało opracowane w 2 ujęciach:
kasowym – wydatki poniesione na leczonych w danym roku
memoriałowym – wydatki poniesione na rozpoczynających leczenie w danym roku (za okres od roku rozpoczęcia leczenia do zgromadzenia danych)

Raport obejmuje także poziomy wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczonych na chemioterapię oraz radioterapię w leczeniu nowotworu złośliwego szyjki macicy w latach 2005-2014.

VI. Raport na temat wskaźników 5-letnich przeżyć

 1. Zobacz raport

Raport przedstawia dane NFZ dotyczące przeżycia 5-letniego pacjentek leczonych na raka szyjki macicy.
Narodowy Fundusz Zdrowia za przeżycie 5-letnie przyjmuje odsetek osób, które dożyły 5. roku od chwili rozpoczęcia leczenia. Punktem wyjściowym nie jest pojawienie się schorzenia, ale data udzielenia pierwszego świadczenia ze wskazaniem danego nowotworu.

VII. Raporty na temat prognoz trendów związanych z leczeniem raka szyjki macicy do 2030 roku

 1. Liczba nowych potwierdzonych przypadków osób leczonych z powodu raka szyjki macicy
 2. Liczba leczonych z powodu raka szyjki macicy
 3. Liczba poszczególnych rodzajów terapii
 4. Wydatki poniesione na leczenie raka szyjki macicy

VIII. Raport na temat statystyki zgonów w Polsce w latach

 1. Zobacz raport

Opracowane dane przedstawiają statystykę zgonów w Polsce z rozpoznaniem z danego roku w latach 2005-2013.
Zawarte w raportach dane:
1. liczba zgonów
2. standaryzowany współczynnik umieralności (względem standardowej populacji świata)
3. Wskaźnik PYLL
4. Wskaźnik PEYLL
Raport został wykonany w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystyczny.

IX. Udział poszczególnych szpitali w rynku świadczeń z zakresu leczenia raka szyjki macicy
Podmioty lecznicze biorące udział w terapii pacjentek zdiagnozowanych w 2009 r. z powodu raka szyjki macicy, w zakresie:
Radioterapii – Zobacz raport
Chemioterapii – Zobacz raport
Leczenia chirurgicznego – Zobacz raport

X. Raport na temat hospitalizacji związanych z patologiami szyjki macicy

 1. Zobacz raport

Raport prezentuje liczbę pacjentów oraz liczbę hospitalizacji, związane z patologiami szyjki macicy w grupie M – Choroby żeńskiego układu rozrodczego klasyfikacji JGP.