Rekomendacje i zalecenia

Rekomendacje Zespołu Roboczego d.s. zachowania płodności u kobiet leczonych z powodu nowotworów (Oncofertility) przy Konsultancie Krajowym w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Pobierz

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej w sprawie chirurgii małoinwazyjnej, w tym robotowej, w leczeniu chorych na nowotwory szyjki i trzonu macicy.

Pobierz

Leczenie chirurgiczne raka jajnika – Rekomendacje ESGO

Pobierz

Leczenie raka sromu – Rekomendacje ESGO

Pobierz

Rak endometrium – Rekomendacje ESGO

Pobierz

Rak szyjki macicy – Rekomendacje ESGO

Pobierz

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej w sprawie szczepień przeciw SARS-CoV-2 u pacjentek z nowotworami narządu płciowego.

Pobierz

Skrining raka szyjki macicy w Polsce w okresie pandemii SARS-CoV-2: Tymczasowe Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy – podsumowanie styczeń 2021

Pobierz

Stanowisko Konsultanta Krajowego ds. ginekologii onkologicznej w sprawie leczenia chirurgicznego chorych w trakcie pandemii SARS-CoV-2.

Pobierz

Stanowisko Konsultanta Krajowego ds. ginekologii onkologicznej w sprawie szczepienia przeciw SARS-COV-2 u pacjentek z nowotworami narządu płciowego.

Pobierz

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej postępowania z chorymi na nowotwory żeńskich narządów płciowych w czasie pandemii wirusa SARS-COV-2.

Pobierz

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka jajnika

Pobierz

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka szyjki macicy

Pobierz

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka endometrium

Pobierz

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka sromu

Pobierz

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka jajnika

wersja 2015.1

Pobierz

Zalecenia Grupy Roboczej ds. Zachowania Płodności u Chorych Onkologicznych i Chorych Hematologicznych oraz Innych Chorych Leczonych Terapiami Gonadotoksycznymi „ONCOFERTILITY” (GROF) Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Pobierz