Klub Młodych Ginekologów Onkologów

ZARZĄD KLUBU MŁODYCH GINEKOLOGÓW ONKOLOGÓW
DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

Dr n. med. Marcin Bobiński – Prezes Zarządu KMGO
Lek. med. Aleksandra Strojna – Wiceprezes Zarządu KMGO
Dr n. med. Magdalena Bizoń-Szpernalowska
Dr n. med. Marta Bałajewicz-Nowak
Lek. med. Agnieszka Kotlarz
Lek. med. Karolina Rasoul-Pelińska
Dr n. med. Sławomir Szymański

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Imię*

Nazwisko*

Data urodzenia*

Tytuł naukowy*

Specjalizacja

Miejsce pracy*

Adres email*

Telefon*

Regulamin Klubu Młodych Ginekologów Onkologów

 * Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem Klubu Młodych Ginekologów Onkologów działającego w strukturach Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej i deklaruję swój aktywny udział w jego działalności.

 * Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu rejestracji, w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Medical Art Group sp. z o.o. Wszystkie podane w trakcie rejestracji dane są przechowywane zgodnie z określonymi w ustawie zasadami bezpieczeństwa. W celu zapewnienia ochrony danych zostały zastosowane wszelkie dostępne techniczne oraz organizacyjne zabezpieczenia. Administrator oświadcza, że nie udostępnia bezpłatnie ani za opłatą danych uczestników bez uzyskania ich pisemnej zgody.

captcha