Sekcja ds. Resekcji Wielonarządowej

Członkowie Zarządu PTGO odpowiedzialni za pracę grupy:Resekcja_wielonarzadowa_RGB_krz

  • Prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs (konsulat krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej),
  • Prof.  dr hab. med. Łukasz Wicherek,
  • Dr hab. med. Paweł Knapp

Cele działania Sekcji:

  1. Organizacja Polskiej Sieci Wielonarządowej Resekcji, tj. sieci ośrodków ginekologiczno-onkologicznych stosujących techniki wielonarządowej resekcji do leczenia zaawansowanych nowotworów złośliwych.
  2. Propagowanie leczenia operacyjnego w terapii zaawansowanych nowotworów wywodzących się z narządów płciowych.
  3. Ujednolicenie stosowanych technik leczenia chirurgicznego.
  4. Opracowanie standardów operacji wielonarządowych resekcji w ginekologii onkologicznej – trwają prace nad podręcznikiem dla lekarzy zajmujących się tym zagadnieniem. Planowane wydanie PZWL – rok 2016.
  5. Koordynowanie działań na rzecz zmiany katalogu JGP Narodowego Funduszu Zdrowia, tak by wprowadzono do katalogu nową grupę JGP dla wielonarządowej resekcji. Pozwoli ona na pełne finasowanie operacji wielonarządowej resekcji przez NFZ.
  6. Zwiększenie świadomości i wiedzy chorych i ich rodzin na temat wielonarządowej resekcji i zastosowania tej terapii w leczeniu zaawansowanych nowotworów złośliwych. Celem stworzenia platformy współpracy pomiędzy rodzinami chorych, chorymi i lekarzami zorganizowano inicjatywę „RAKOUT„- Inicjatywa na rzecz Rozwoju Resekcji Wielonarządowej RAKa oraz POdmiotowego Uczestnictwa Chorych i Ich Rodzin w Procesie Terapeutycznym. Do udziału w pracach zespołu RAKOUT zapraszamy chore, ich rodziny i lekarzy. Osobą koordynującą ten projekt jest Katarzyna Niemirko (http://centrumpacjenta.eu/witajcie-w-rakowku-spoleczna-inicjatywa-na-rzecz-raka/).

Jeżeli są Państwo zainteresowani przystąpieniem  do sekcji prosimy o kontakt na adres: sekretariat@ptgo.pl