Węzeł chłonny wartowniczy w raku błony śluzowej trzonu macicy