Członkowie Zarządu Głównego

Dr hab. n. med. Radosław Mądry – PREZES ELEKT
Klinika Onkologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
ul. Szamarzewskiego 82/84
61-569 Poznań
e-mail: r.madry.mac@gmail.com

Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski – PAST PREZES
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
I Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
ul. Staszica 16
20-081 Lublin
e- mail:jan.kotarski.gabinet@gmail.com

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Klinika Ginekologii Onkologicznej
Ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
e-mail: bidzinski.m@gmail.com

Prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz
Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
Klinika Ginekologii Onkologicznej
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
e-mail: pawel.blecharz@interia.pl

Dr n. med. Marcin Bobiński
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
I Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
ul. Staszica 16
20-081 Lublin
e-mail: m.s.bobinski@gmail.com

Dr hab. n. med. Robert Jach
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej
ul. Kopernika 23
31-501 Kraków,
e-mail: jach@cm-uj.krakow.pl

Dr hab. med. Paweł Knapp
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
e-mail: pawel.knapp@umb.edu.pl

Dr med. Marcin Misiek
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Klinika Ginekologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
e-mail:mmisiek@me.com

Prof. dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski
Gdański Uniwersytet Medyczny
Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
e-mail: jacek.sznurkowski@gumed.edu.pl

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
e-mail: dwydra@icloud.com