Członkowie Zarządu Głównego

1. Prof. dr hab. med. Włodzimierz Sawicki – PREZES ELEKT
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Zespół Oddziałów Ginekologii i Położnictwa
Ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa
e-mail: saw55@wp.pl

2. Prof. dr hab. n. med. Antoni Basta – PAST PREZES
Klinika Ginekologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 23
31-501 Kraków
e-mail: basta@cm-uj.krakow.pl

3. Prof. dr hab. med. Andrzej Bieńkiewicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej UM w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
e-mail:abienkiewicz@wp.pl

4. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Klinika Ginekologii Onkologicznej
Ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
e-mail: bidzinski.m@gmail.com

5. Prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz
Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Krakowie
Klinika Ginekologii Onkologicznej
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
e-mail: pawel.blecharz@interia.pl

6. Dr hab. n. med. Robert Jach
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej
ul. Kopernika 23
31-501 Kraków,
e-mail: jach@cm-uj.krakow.pl

7. Dr hab. med. Paweł Knapp
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
e-mail: p.knapp@green-surgery.com

8. Dr hab. n. med. Radosław Mądry
Klinika Onkologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
ul. Szamarzewskiego 82/84
61-569 Poznań
e-mail: r.madry.mac@gmail.com

9. Dr med. Marcin Misiek
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Klinika Ginekologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
e-mail:marcin.misiek@me.com

10. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
e-mail: dwydra@icloud.com