Prezydium Zarządu Głównego

Prezes

Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
I Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
ul. Staszica 16
20-081 Lublin
e- mail:jan.kotarski.gabinet@gmail.com

Viceprezes

Prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs
Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Krakowie
Klinika Ginekologii Onkologicznej
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
e-mail: zkojs@interia.pl

Viceprezes

Prof. dr hab. med. Kazimierz Pityński
Klinika Ginekologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 23
31-501 Kraków
e-mail: pitynski@wp.pl

Sekretarz

Prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
I Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
ul. Staszica 16
20-081 Lublin
e- mail: wbed@wp.pl

Skarbnik

Dr hab. n. med. Rafał Tarkowski
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
I Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
ul. Staszica 16
20-081 Lublin
e- mail: rafaltar@yahoo.com