Władze Towarzystwa 2014-2017

Zarząd Główny

Prezydium Zarządu Głównego
Prof. dr hab. n. med. Antoni Basta (Prezes),
Dr hab. n. med. Radosław Mądry (Wiceprezes),
Prof. dr hab. med. Andrzej Bieńkiewicz (Wiceprezes),
Dr hab. n. med. Paweł Blecharz (Sekretarz),
Dr hab. n. med. Robert Jach (Skarbnik)

Członkowie Zarządu Głównego
Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
Prof. dr hab. n. med. Janina Markowska
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
Dr hab. n. med. Jacek Jan Sznurkowski
Prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs
Dr hab. med. Paweł Knapp
Dr med. Marcin Misiek
Dr hab. med. Lubomir Bodnar
Prof. dr hab. med. Włodzimierz Sawicki

Główna Komisja Rewizyjna
Dr med. Zbigniew Szewierski
Dr med. Jarosław Strzelczyk
Dr med. Mirosław Dudziak
Dr med. Wojciech Kolawa

Główny Sąd Koleżeński
Dr med. Marek Murawski
Lek. med. Bartłomiej Galarowicz
Lek. med. Mariusz Brych
Dr med. Grzegorz Szewczyk
Lek. med. Aneta Cymbaluk-Płoska
Prof. dr hab. med. Jacek Suzin