Władze Towarzystwa 2017-2021

Zarząd główny

Prezydium Zarządu Głównego
Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski (Prezes)
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs (Viceprezes)
Prof. dr hab. med. Kazimierz Pityński (Viceprezes)
Prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek (Sekretarz)
Dr hab. n. med. Rafał Tarkowski (Skarbnik)

Członkowie Zarządu Głównego
Prof. dr hab. med. Włodzimierz Sawicki
Prof. dr hab. n. med. Antoni Basta
Prof. dr hab. med. Andrzej Bieńkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
Prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz
Prof. dr hab. n. med. Robert Jach
Prof. dr hab. med. Paweł Knapp
Dr hab. n. med. Radosław Mądry
Dr n. med. Marcin Misiek
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra

Główna Komisja Rewizyjna
Mirosław Styk
Agnieszka Gąsowka-Bodnar
Paweł Derlatka
Joanna Jacko

Główny Sąd Koleżeński
Janusz Menkiszak
Mirosław Kazimierz Dudziak
Roman Kluza
Marek Murawski
Aneta Cymbaluk-Płoska