Wybory 2021

Regulamin Wyborów Naczelnych Władz PTGO

 

Kandydaci w wyborach 2021

 

Stanowisko PREZESA ELEKTA:

1. Dr hab. n. med. Radosław Mądry poznaj kandydata ->
2. Prof. dr hab. n. med. Paweł Knapp poznaj kandydata ->
3. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Panek poznaj kandydata ->

Stanowisko członka ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTGO:

1. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
2. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek
3. Dr n. med. Marcin Misiek
4. Prof. dr hab. n. med. Robert Jach poznaj kandydata ->
5. Prof. dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski poznaj kandydata ->
6. Prof. dr hab. n. med. Paweł Knapp
7. Prof. dr hab. n. med Anita Chudecka-Głaz poznaj kandydatkę ->
8. Prof. dr hab. n. med Krzysztof Cendrowski poznaj kandydata ->
9. Dr n. med. Aleksandra Zielińska poznaj kandydatkę ->
10. Dr hab. n. med Paweł Derlatka
11. Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Dariusz Wydra poznaj kandydata ->
12. Dr hab. n. med. Prof. SUM Krzysztof Nowosielski poznaj kandydata ->
13. Dr hab. n. med. Paweł Basta poznaj kandydata ->
14. Prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz
15. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bieńkiewicz
16. Dr n. med. Marcin Jędryka
17. Dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski

Do SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO:

1. Dr hab. n. med. Piotr Sobiczewski
2. Dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska
3. Dr hab. n. med. Magdalena Emilia Grzybowska
4. Dr hab. n. med. Marek Murawski