Slider

NASTĘPNA KONFERENCJA

Annual Global Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (IGCS 2020)

Aktualności

Czy diagnostyka mutacji BRCA jest potrzebna? – webinar

16.06.2020
Więcej

Genetyka w ginekologii onkologicznej – webinarium dla pacjentek

03.06.2020
Więcej

ASCO20 Virtual

Dostęp do Wirtualnej Konferencji ASCO 2020

22.05.2020
Więcej
Wszystkie aktualności

Polskie Towarzystwo
Ginekologii Onkologicznej (PTGO)

PTGO powołano w roku 1991. Inspiracją do powołania PTGO była ścisła współpraca
Kliniki Ginekologii Onkologicznej Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie z wieloma renomowanymi ośrodkami onkologicznymi na świecie,
w szczególności zaś z Europejskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej.
Grupę inicjatywną powołania PTGO stanowili ginekolodzy zainteresowani problematyką onkologiczną,
epidemiolodzy, radioterapeuci, jak również przedstawiciele nauk podstawowych zajmujących się szczególnie
zagadnieniami z obszaru ginekologii onkologicznej.

Więcej