Slider

NASTĘPNA KONFERENCJA

Wielodyscyplinarne podejście do nowotworów ginekologicznych

Aktualności

Artur Kowalik – Diagnostyka mutacji genów BRCA1/2

Nowy wykład w "Materiałach edukacyjnych"

23.01.2019
Więcej

Dr Marcin Misiek konsultantem wojewódzkim ds. ginekologii onkologicznej dla województwa świętokrzyskiego

17.01.2019
Więcej

Mariusz Bidziński – Czy diagnostyka genetyczna zmienia losy chorych na raka jajnika?

Nowy wykład w "Materiałach edukacyjnych"

16.01.2019
Więcej
Wszystkie aktualności

Polskie Towarzystwo
Ginekologii Onkologicznej (PTGO)

PTGO powołano w roku 1991. Inspiracją do powołania PTGO była ścisła współpraca
Kliniki Ginekologii Onkologicznej Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie z wieloma renomowanymi ośrodkami onkologicznymi na świecie,
w szczególności zaś z Europejskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej.
Grupę inicjatywną powołania PTGO stanowili ginekolodzy zainteresowani problematyką onkologiczną,
epidemiolodzy, radioterapeuci, jak również przedstawiciele nauk podstawowych zajmujących się szczególnie
zagadnieniami z obszaru ginekologii onkologicznej.

Więcej