Slider

NASTĘPNA KONFERENCJA

IGCS Global Meeting

Aktualności

Konsultant wojewódzki w województwie zachodniopomorskim

W dniu 16 lipca 2021 wojewoda zachodniopomorski powołał dr hab. n. med. Anitę Chudecką-Głaz, Prof. PUM na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w województwie zachodniopomorskim w dziedzinie ginekologia onkologiczna.

20.07.2021
Więcej

LYNPARZA (olaparyb): Ryzyko błędów medycznych związane z nową postacią farmaceutyczną leku

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Urządu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

06.05.2021
Więcej

Walne Zgromadzenie Klubu Młodego Ginekologa Onkologa (KMGO)

W dniu 21.04.2021 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Klubu Młodego Ginekologa Onkologa (KMGO) działającego przy Polskim Towarzystwie Ginekologii Onkologicznej, na którym powołano członków Zarządu.

04.05.2021
Więcej
Wszystkie aktualności

Polskie Towarzystwo
Ginekologii Onkologicznej (PTGO)

PTGO powołano w roku 1991. Inspiracją do powołania PTGO była ścisła współpraca
Kliniki Ginekologii Onkologicznej Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie z wieloma renomowanymi ośrodkami onkologicznymi na świecie,
w szczególności zaś z Europejskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej.
Grupę inicjatywną powołania PTGO stanowili ginekolodzy zainteresowani problematyką onkologiczną,
epidemiolodzy, radioterapeuci, jak również przedstawiciele nauk podstawowych zajmujących się szczególnie
zagadnieniami z obszaru ginekologii onkologicznej.

Więcej

PARTNERZY