RAPORTY I ANALIZY

I. Raport na temat uczestnictwa w badanich cytologicznych

Opracowane dane przedstawiają bieżące objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy w latach 2011-2014.

II. Raporty na temat zachorowalności w Polsce według Krajowego Rejestru Nowotworu

Opracowane dane przedstawiają współczynniki dla zachorowań oraz liczbę zachorowań z rozpoznaniem z danego roku w latach 2005-2011.

III. Raporty na temat liczby leczonych w Rejestrze Leczenia Chorób Narodowego Funduszu Zdrowia

a) Liczba nowych potwierdzonych przypadków leczonych w Polsce w latach 2005-2014 według Narodowego Funduszu Zdrowia

Opracowane dane przedstawiają współczynniki przeliczone na 100 tysięcy populacji oraz liczbę nowych potwierdzonych przypadków leczonych z rozpoznaniem z danego roku.

b) Liczba potwierdzonych przypadków leczonych w Polsce w latach 2005-2014 według Narodowego Funduszu Zdrowia

Opracowane dane przedstawiają współczynniki przeliczone na 100 tysięcy populacji oraz liczbę potwierdzonych przypadków leczonych z rozpoznaniem z danego roku.

IV. Raport na temat postępowania klinicznego w leczeniu raka szyjki macicy

W opracowaniu zaprezentowano liczbę poszczególnych rodzajów terapii oraz udział każdej z kombinacji w leczeniu nowych potwierdzonych przypadków raka szyjki macicy w latach 2005-2014.

Raport został przygotowany na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia.

V. Raport na temat wydatków poniesionych na leczenie raka szyjki macicy

Raport przedstawia koszty bezpośrednie związane z leczeniem raka szyjki w latach 2005-2014. Zużycie zasobów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia zostało opracowane w 2 ujęciach:

kasowym – wydatki poniesione na leczonych w danym roku

memoriałowym – wydatki poniesione na rozpoczynających leczenie w danym roku (za okres od roku rozpoczęcia leczenia do zgromadzenia danych)

Raport obejmuje także poziomy wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczonych na chemioterapię oraz radioterapię w leczeniu nowotworu złośliwego szyjki macicy w latach 2005-2014.

VI. Raport na temat wskaźników 5-letnich przeżyć

Raport przedstawia dane NFZ dotyczące przeżycia 5-letniego pacjentek leczonych na raka szyjki macicy.

Narodowy Fundusz Zdrowia za przeżycie 5-letnie przyjmuje odsetek osób, które dożyły 5. roku od chwili rozpoczęcia leczenia. Punktem wyjściowym nie jest pojawienie się schorzenia, ale data udzielenia pierwszego świadczenia ze wskazaniem danego nowotworu.

VII. Raporty na temat prognoz trendów związanych z leczeniem raka szyjki macicy do 2030 roku

Liczba nowych potwierdzonych przypadków osób leczonych z powodu raka szyjki macicy

Liczba leczonych z powodu raka szyjki macicy

Liczba poszczególnych rodzajów terapii

Wydatki poniesione na leczenie raka szyjki macicy

VIII. Raport na temat statystyki zgonów w Polsce w latach

Opracowane dane przedstawiają statystykę zgonów w Polsce z rozpoznaniem z danego roku w latach 2005-2013.

Zawarte w raportach dane:

1. liczba zgonów

2. standaryzowany współczynnik umieralności (względem standardowej populacji świata)

3. Wskaźnik PYLL

4. Wskaźnik PEYLL

Raport został wykonany w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystyczny.

IX. Udział poszczególnych szpitali w rynku świadczeń z zakresu leczenia raka szyjki macicy

Podmioty lecznicze biorące udział w terapii pacjentek zdiagnozowanych w 2009 r. z powodu raka szyjki macicy, w zakresie:

Radioterapii

Chemioterapii

Leczenia chirurgicznego

X. Raport na temat hospitalizacji związanych z patologiami szyjki macicy

Raport prezentuje liczbę pacjentów oraz liczbę hospitalizacji, związane z patologiami szyjki macicy w grupie M – Choroby żeńskiego układu rozrodczego klasyfikacji JGP.

Kontakt

Sekretariat PTGO

MedicalArt Group Sp. z o.o.

ul. Promyka 13

01-604 Warszawa

tel/fax: +48 538 496 859

e-mail: sekretariat@ptgo.pl

NIP: 9512110908, KRS: 0000190051

Nr konta: 71 1240 1125 1111 0010 0227 0408

Ta strona używa plików cookie do poprawnego działania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na te zasady.

Zobacz politykę prywatności