Czy diagnostyka mutacji BRCA jest potrzebna? – webinar

  • Szczegóły
  • Data rozpoczęcia : 30-06-2020
  • Data zakończenia : 30-06-2020
  • Adres : on-line

Webinar –debata
30.06.2020, godz.18.30

Moderator:
Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
Kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
SPSK nr1 w Lublinie

Uczestnicy:

Beata Bogdanowicz
Stowarzyszenie Pacjenckie Niebieski Motyl

Dr hab. n. med. Radosław Mądry
Przewodniczący Polskiej Grupy Onkologii Ginekologicznej ds. Badań Klinicznych PTGO
Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej
Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab.n. med. Mariusz Bidziński
Klinika Ginekologii Onkologicznej
Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

Dr n. med. Marcin Jędryka
Oddział Ginekologii Onkologicznej
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocłąwiu

1. Historia choroby pacjentki z mutacją BRCA – problemy z dostępem do diagnostyki, jak wygląda diagnostyka pacjentki w rzeczywistość? Beata Bogdanowicz

2. Co o mutacji BRCA i jej znaczeniu w przebiegu choroby i możliwościach terapeutycznych mówią nam wyniki badań klinicznych. Prof. Radosław Mądry

3. Jak wyniki tych badań przekładają się na codzienną praktykę kliniczną. Prof. Mariusz Bidziński.

4. Pilotażowy program koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznym w aspekcie pacjentek z rakiem jajnika i mutacji BRCA. Dr Marcin Jędryka

REJESTRACJA
rejestracja zamknięta