poniedziałek
12 Listopad 2012
Aktualności

Aktualności 12.11.2012

12 listopada odbyło się 30 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM, podczas którego zostały przygotowane stanowisko w sprawie:
– oceny leku: Avastin (bewacyzumab) we wskazaniu: leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika (program lekowy).
„Rada Przejrzystości uważa za zasadne finansowanie ze środków publicznych produktu leczniczego Avastin (bewacyzumab) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika (ICD-10 C56, C57, C 48)”, bezpłatnie dla świadczeniobiorcy, w ramach istniejącej grupy limitowej. Rada Przejrzystości akceptuje propozycję obniżenia ceny leku, lecz w ramach bardziej skutecznego i radykalnego niż wskazany przez podmiot odpowiedzialny instrumentu dzielenia ryzyka.”
UZASADNIENIE: http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=675