poniedziałek
2 Marzec 2020
Aktualności

Current Gynecologic Oncology

Szanowni Państwo,
Koleżanki, Koledzy,

Pragnę poinformować, że „Current Gynecologic Oncology”, czasopismo afiliowane przy Polskim Towarzystwie Ginekologii Onkologicznej, Polskim
Towarzystwie Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy i Polskim Towarzystwie Ginekologii Robotycznej i Endoskopowej znalazło się na nowej liście czasopism i wydawnictw ogłoszonej przez MNiSW 18.12.2019 roku.
Serdecznie zapraszam do publikowania w Naszym Czasopiśmie.

Redaktor Naczelny
Current Gynecologic Oncology
Prof. dr hab.n.med. Kazimierz Pityński