Aktualności

Nowy Zarząd PTGO

Zapraszamy do zapoznania się ze składem nowego Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Sprawozdania ustępującego Zarządu

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności ustępującego Zarządu.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

 

Konsultant wojewódzki w województwie zachodniopomorskim

W dniu 16 lipca 2021 wojewoda zachodniopomorski powołał dr hab. n. med. Anitę Chudecką-Głaz, Prof. PUM na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w województwie zachodniopomorskim w dziedzinie ginekologia onkologiczna.

LYNPARZA (olaparyb): Ryzyko błędów medycznych związane z nową postacią farmaceutyczną leku

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Urządu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Walne Zgromadzenie Klubu Młodego Ginekologa Onkologa (KMGO)

W dniu 21.04.2021 r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Klubu Młodego Ginekologa Onkologa (KMGO) działającego przy Polskim Towarzystwie Ginekologii Onkologicznej, na którym powołano członków Zarządu.

Zmiany na liście refundacyjnej

Zgodnie z obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w dniu 1 maja 2021 wchodzi w życie nowa lista zawierająca zmiany w obszarze ginekologii onkologicznej.

Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Członków PTGO

W związku utrzymującą się złą sytuacją epidemiologiczną, spowodowaną zakażeniami SARS-CoV-2 oraz rozporządzeniami władz dotyczącymi obostrzeń w funkcjonowaniu kraju, informujemy że podjęliśmy decyzję o zmianie terminu spotkania Walnego Zgromadzenia PTGO.