AKTUALNOŚCI

JUŻ WKRÓTCE – Nowe kompleksowe rekomendacje skriningu raka szyjki macicy w Polsce 2022

24 lutego 2022

Podsumowaniem stycznia 2022 roku jako Światowego Miesiąca Wiedzy o HPV (January International HPV-Awareness Month), jest przyjęta przez Zarząd PTKiPSM dnia 13. stycznia 2022 roku, zatwierdzona przez Sekcję Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP oraz Sekcję ds. prewencji i leczenia raka szyjki macicy PTGO, zaakceptowana do realizacji na inauguracyjnym zebraniu Zarządu Głównego PTGiP nowej kadencji, propozycja tytułu i planu Rekomendacji uzgodnieniowych skriningu rsm 2022 (R2022) oraz składu:

  • Komitetu Redakcyjnego
  • Recenzentów zatwierdzających
  • oraz Komitetu uzgodnieniowego.

Wytyczne postępowania z wynikami testów skriningowych w HPV-zależnej strategii prewencji wtórnej raka szyjki macicy
Konsensus PTGiP, PTGO, PTMR, PTP oraz PTKiPSM 2022

to podjęte przez wskazane towarzystwa naukowe wyzwanie wypracowania optymalnego dla polskich warunków opartego o EBM konsensusu skriningu rsm na wszystkich jego etapach w strategii HPV-zależnej, zarekomendowanej w skali globalnej.

Dla realizacji postawionego celu wyzwanie i odpowiedzialność redakcji dokumentu przyjęli tworzący Komitet Redakcyjny:

Robert Jach, Andrzej Nowakowski, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Witold Kędzia, Maciej Stukan, Wojciech Kolawa, Marcin Misiek, Hubert Wolski

Do recenzji R2022 przyjęli zaproszenie Recenzenci, Profesorowie:

Mariusz Bidziński, Krzysztof Czajkowski, Andrzej Marszałek, Agnieszka Mastalerz-Migas, Radosław Mądry, Włodzimierz Sawicki, Piotr Sieroszewski, Rafał Stojko

Rekomendacje są recenzowanym konsensusem Ekspertów, którzy przyjęli zaproszenie i tworzą:

Komitet uzgodnieniowy ds. wspólnych kompleksowych rekomendacjiHPV-zależnej strategii prewencji wtórnej raka szyjki macicy w Polsce w składzie:

Prezydium
prof. dr hab. n. med. Robert Jach – przewodniczący
dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski – wiceprzewodniczący
lek. Maciej Mazurec – sekretarz
dr n. med. Martyna Trzeszcz

Członkowie zwyczajni
prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia
dr hab. n. med. Maciej Stukan
dr n. med. Wojciech Kolawa
dr n. med. Marcin Misiek
dr hab. n. med. Hubert Wolski

Honorowi Członkowie wspierający
prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba
prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński
prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer

Członkowie wspierający
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski
prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bieńkiewicz
prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Karolewski
prof. dr hab. n. med. Paweł Knapp
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs
prof. dr hab. n. med. Andrzej Malinowski
prof. dr hab. n. med. Anita Olejek
prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin
prof. dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek
dr hab. n. med. Paweł Basta
dr hab. n. med. Marcin Stanisław Bobiński
dr hab. n. med. Anna Chudecka-Głaz
dr hab. n. med. Tomasz Kluz
dr hab. n. med. Grzegorz Raba
dr hab. n. med. Rafał Tarkowski
dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski

oraz Certyfikowani Kolposkopiści Zabiegowi PTKiPSM

Do dnia 28 lutego 2022 roku pozostaje otwarte zaproszenie do Komitetu uzgodnieniowego wszystkich kierunkowych samodzielnych pracowników nauki.

O powyższym informuję, trzymając kciuki za nasz wspólny sukces

Robert Jach
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
Prezes Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy
Przewodniczący Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
Przewodniczący Sekcji ds. profilaktyki i leczenia raka szyjki macicy PTGO
Członek Zarządu The International Federation of Cervical Pathology and Colposcopy (IFCPC)
Członek Zarządu The European Federation for Colposcopy and Pathology of the Lower Genital Tract (EFC)

Kontakt

Sekretariat PTGO

MedicalArt Group Sp. z o.o.

ul. Promyka 13

01-604 Warszawa

tel/fax: +48 538 496 859

e-mail: sekretariat@ptgo.pl

NIP: 9512110908, KRS: 0000190051

Nr konta: 71 1240 1125 1111 0010 0227 0408

Ta strona używa plików cookie do poprawnego działania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na te zasady.

Zobacz politykę prywatności