AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PTGO

9 sierpnia 2021

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej zawiadamia Członków Towarzystwa, że zgodnie z:

 1. § 23 ust. 5 Statutu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz podjętą przez Zarząd Towarzystwa w dniu 25 lutego 2021r., Uchwałą nr 1.
 2. art. 10 ust. 1b-1e Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.);

zwołuje w dniu 9 września 2021r. o godz. 15.00 Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczamy drugi termin w tym samym dniu o godz. 15.15, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. Spotkanie odbędzie się w trybie hybrydowym w hotelu Hotel Mercure Kasprowy Zakopane, ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie app.wza24.pl (w oparciu o art. 10 ust. 1b-1e Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.);

Każdy z członków Walnego Zgromadzenia, posiadający aktywne prawo do głosowania, otrzyma na adres e-mail zgłoszony do sekretariatu Towarzystwa, spersonalizowany dostęp do platformy app.wza24.pl wraz z stosowną instrukcją połączenia się oraz uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na 5 dni przed rozpoczęciem spotkania.

Prosimy o potwierdzenie aktualnych adresów e-mail w sekretariacie Towarzystwa (sekretariat@ptgo.pl)!!

Od dnia 6 września 2021 r. na stronie Towarzystwa, pod adresem www.ptgo.pl dostępne będzie sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu. Zapraszamy do wcześniejszego zapoznania się z dokumentem.

Kandydatury na stanowiska:

 1. prezes elekt
 2. członek zarządu
 3. członek komisji rewizyjnej
 4. członek sądu koleżeńskiego

mogą być zgłaszane do dnia 7 września 2021r na adres sekretariatu PTGO, sekretariat@ptgo.pl lub w trakcie spotkania (zgłoszenie powinno zawierać zgodę kandydata!!).

Porządek obrad w czasie Walnego Zgromadzenia w dniu 9 września 2021r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór komisji wyborczej.
 3. Sprawdzenie kworum:
  1. w I terminie przy obecności członków w liczbie 50 % +1,
  2. w II terminie bez względu na liczbę członków.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sposobu głosowania/głosowanie próbne.
 7. Zatwierdzenie regulaminu głosowań/wyborów.
 8. Sprawozdania:
  1. zarządu
  2. skarbnika
  3. komisji rewizyjnej
  4. dyskusja nad sprawozdaniami
  5. udzielenie absolutorium dla prezesa, zarządu, sądu koleżeńskiego.
 9. Przyznanie honorowego członkostwa PTGO- wręczenie dyplomów.
 10. Przekazanie insygniów władzy Prezesowi kadencji 2021-2024.
 11. Wybory prezesa elekta 2024 – 2027
  1. zgłaszanie kandydatur
  2. 3 minutowe wystąpienia kandydatów
  3. głosowanie
  4. powtórne głosowanie, w przypadku gdyby żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów (50%+1) – powtórne głosowanie dotyczy kandydatów którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki,
  5. ogłoszenie wyników głosowania,
  6. przemówienie Prezesa Elekta.
 12. Wybór pozostałych członków zarządu członków (10 osób)
  1. zgłaszanie kandydatur
  2. głosowanie
  3. ogłoszenie wyników głosowania
  4. przedstawienie pełnej listy członków zarządu, wraz z osobami niewybieralnymi.
 13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej w kadencji 2021– 2024 (3-5 osób)
  1. zgłaszanie kandydatur
  2. głosowanie
  3. ogłoszenie wyników głosowania
 14. Wybór członków Sądu koleżeńskiego w kadencji 2021 – 2024 (5osób)
  1. zgłaszanie kandydatur
  2. głosowanie
  3. ogłoszenie wyników głosowania
 15. Dyskusja i wolne wnioski
 16. Zakończenie obrad.

Kontakt

Sekretariat PTGO

MedicalArt Group Sp. z o.o.

ul. Promyka 13

01-604 Warszawa

tel/fax: +48 538 496 859

e-mail: sekretariat@ptgo.pl

NIP: 9512110908, KRS: 0000190051

Nr konta: 71 1240 1125 1111 0010 0227 0408

Ta strona używa plików cookie do poprawnego działania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na te zasady.

Zobacz politykę prywatności